เว็บไซต์โรงเรียนฟรี | Web Free!

รับทำเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูป!ฟรี grandsoft.com บริการเว็บไซต์โรงเรียนฟรี สำหรับสถานศึกษา,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,รัฐบาล,เอกชน ทั่วประเทศไทย

ฟรี Domain name
เว็บไซต์โรงเรียนฟรี
ฟรี SSL (HTTPS)
ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
ฟังก์ชันจัดเต็ม
ระบบภาพกิจกรรมงานวิชาการ
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ
ระบบประกาศข่าวสาร

Web School Online
เว็บไซต์โรงเรียนฟรี

บริการเว็บไซต์โรงเรียนฟรี เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฟรี และสถานศึกษาทั่วประเทศไทย!ฟรี มีระบบจัดการข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้ฟรี โดยไม่ต้องเขียนโปแกรม ใช้งานง่าย รองรับระบบ SEO หาเว็บไซต์โรงเรียนสำเร็จรูปฟรี ต้องใช้ Web School Online พัฒนาโดย. แกรนด์ซอฟต์ ที่มีนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา และยังมีความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากล SSL
ระบบภาพกิจกรรม
ระบบประกาศข่าวสาร
ระบบไฟล์เอกสาร
ระบบข้อมูลบุคลากร
ระบบข้อมูล รร.
ระบบห้องเรียนออนไลน์

Web School Online
มีความสำคัญอย่างไร?

การประยุกต์ใช้เว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนนั้น เป็นการยกระดับมาตรฐาน มีความเป็นสากล ให้มีความน่าเชื่อถือและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นช่องทางเพื่อเผยแพร่สารสนเทศให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนในลักษณะโรงเรียนบนเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี

ช่วยอำนวยความสะดวก ให้คุณครูและนักเรียนในการติดตามประกาศข่าวสาร ต่างๆ ของโรงเรียน

นอกจากนี้การใช้เว็บไซต์ จะช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีของโรงเรียนให้แก่ผู้ที่เข้ามาสำรวจในเว็บไซต์รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี


Web School Free
เว็บไซต์ฟรี สำหรับการศึกษา

เว็บไซต์ฟรี/ระบบหลังบ้านฟรี เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเว็บไซต์ ในเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอนและผู้เรียนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาในประเทศให้ดียิ่งขี้น

ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อความก้าวในการใช้เทคโนโลยีกับระบบการศึกษาในประเทศไทย เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่สนใจระบบเว็บไซต์ฟรี สำหรับสถานศึกษาโรงเรียนและมหาวิทยลัย สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.grandsofts.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24

Promotion Website School
โปรโมชั่นเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา

บริการสั่งซื้อ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ติดต่อ 090-842-5517 (ในเวลาทำการ จ-ศ 09.30-20.30 น.)

Free Step

สำหรับสถานศึกษาเท่านั้น ฟรี!
ปกติราคา 8,920

00.00/ปี


ความปลอดภัยเว็บไซต์ SSL Not!
โดเมนเนมหลัก Domain Not!
โดเมนเนมย่อย Sub Domain Free!
พื้นที่เว็บไซต์ 1GB Free!
เว็บไซต์/โปรแกรมหลังบ้าน Free!
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน Free!
ระบบจัดการข้อมูลติดต่อ Free!
ระบบจัดการหลักสูตร Free!
ระบบจัดการภาพกิจกรรม Free!
ระบบจัดการภาพไลด์ Free!
ระบบจัดการประกาศข่าวสาร Free!
ระบบจัดการไฟล์เอกสาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะผู้บริหาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะครู/บุคลากร Free!
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ Free!
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Not!
ระบบปฏิทินกิจกรรมประจำปี Not!
ระบบแจ้งผลการเรียน Not!
ระบบห้องสมุดดิจิตอล Not!
ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน Not!
ผู้ดูแลระบบ 1 User Free!
บัญชีอีเมล์ google workspace Not!
บัญชีอีเมล์ Web Not!
บัญชีผู้ใช้ FTP Not!
ฐานข้อมูล(MySQL) Not!
สั่งซื้อที่นี่
Basic

ระดับเริ่มต้น
ปกติราคา 15,000

4,920/ปี


ความปลอดภัยเว็บไซต์ SSL Free!
โดเมนเนมหลัก Domain Free!
โดเมนเนมย่อย Sub Domain Free!
พื้นที่เว็บไซต์ 5GB Free!
เว็บไซต์/โปรแกรมหลังบ้าน Free!
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน Free!
ระบบจัดการข้อมูลติดต่อ Free!
ระบบจัดการหลักสูตร Free!
ระบบจัดการภาพกิจกรรม Free!
ระบบจัดการภาพไลด์ Free!
ระบบจัดการประกาศข่าวสาร Free!
ระบบจัดการไฟล์เอกสาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะผู้บริหาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะครู/บุคลากร Free!
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ Free!
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Not!
ระบบปฏิทินกิจกรรมประจำปี Not!
ระบบแจ้งผลการเรียน Not!
ระบบห้องสมุดดิจิตอล Not!
ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน Not!
ผู้ดูแลระบบ 5 User Free!
บัญชีอีเมล์ google workspace Not!
บัญชีอีเมล์ Web Not!
บัญชีผู้ใช้ FTP Not!
ฐานข้อมูล(MySQL) Not!
สั่งซื้อที่นี่
Standard

ระดับมาตรฐาน
ปกติราคา 30,000

8,920/ปี


ความปลอดภัยเว็บไซต์ SSL Free!
โดเมนเนมหลัก Domain Free!
โดเมนเนมย่อย Sub Domain Free!
พื้นที่เว็บไซต์ 20GB (SSD) Free!
เว็บไซต์/โปรแกรมหลังบ้าน Free!
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน Free!
ระบบจัดการข้อมูลติดต่อ Free!
ระบบจัดการหลักสูตร Free!
ระบบจัดการภาพกิจกรรม Free!
ระบบจัดการภาพไลด์ Free!
ระบบจัดการประกาศข่าวสาร Free!
ระบบจัดการไฟล์เอกสาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะผู้บริหาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะครู/บุคลากร Free!
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ Free!
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Not!
ระบบปฏิทินกิจกรรมประจำปี Not!
ระบบแจ้งผลการเรียน Not!
ระบบห้องสมุดดิจิตอล Not!
ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน Not!
ผู้ดูแลระบบ 10 User Free!
บัญชีอีเมล์ google workspace Free!
บัญชีอีเมล์ Web 1 User Free!
บัญชีผู้ใช้ FTP 1 User Free!
ฐานข้อมูล(MySQL) 1 Free!
สั่งซื้อที่นี่
Professional

ระดับมืออาชีพ
ปกติราคา 60,000

35,920/ปี


ความปลอดภัยเว็บไซต์ SSL Free!
โดเมนเนมหลัก Domain Free!
โดเมนเนมย่อย Sub Domain Free!
พื้นที่เว็บไซต์ 30GB (SSD) Free!
เว็บไซต์/โปรแกรมหลังบ้าน Free!
ระบบจัดการข้อมูลโรงเรียน Free!
ระบบจัดการข้อมูลติดต่อ Free!
ระบบจัดการหลักสูตร Free!
ระบบจัดการภาพกิจกรรม Free!
ระบบจัดการภาพไลด์ Free!
ระบบจัดการประกาศข่าวสาร Free!
ระบบจัดการไฟล์เอกสาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะผู้บริหาร Free!
ระบบจัดการข้อมูลคณะครู/บุคลากร Free!
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ Free!
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Free!
ระบบปฏิทินกิจกรรมประจำปี Free!
ระบบแจ้งผลการเรียน Free!
ระบบห้องสมุดดิจิตอล Free!
ระบบลงชื่อปฏิบัติงาน Free!
ผู้ดูแลระบบ ไม่จำกัด Free!
บัญชีอีเมล์ google workspace Free!
บัญชีอีเมล์ Web 20 User Free!
บัญชีผู้ใช้ FTP 1 User Free!
ฐานข้อมูล(MySQL) 3 Free!
สั่งซื้อที่นี่

Other News
ข่าวสาร-ประกาศ

ทำเว็บไซต์ บริการเว็บไซต์ฟรีสำหรับโรงเรียน
แจ้งข่าวดี บริการเว็บไซต์ฟรีสำหรับโรงเรียน
18 ธันวาคม 2565 | Admin Support
แจ้งอัพเดตเว็บเวอร์ชั่นใหม่
แจ้งอัพเดตเว็บเวอร์ชั่นใหม่ vs2565.001
18 ธันวาคม 2565 | Admin Support
ทำเว็บไซต์ เว็บไซต์ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่
วิธีการอัพเดต เว็บไซต์ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่
18 ธันวาคม 2565 | Admin Support

Developer And Expert
ข้อมูลนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญอ.ดร.สุระชัย หัวไผ่
อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญด้านระบบเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ คำไชย
CEO GRANDSOFTS.COM
นักพัฒนาโปรแกรม
ผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดการเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมบริการหารงาน
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

icon
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระบบจัดการข้อมูลบริการ OSS

เป็นระบบบริหารและจัดการข้อมูลบริการ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย.สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียด
icon
บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ JSP

เป็นระบบบริหารและจัดการข้อมูลเว็บไซต์ ของ บริษัท เจ.เอส.พี. (ไทย) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เช่น ระบบโพสต์ข้อมูลสินค้า , ระบบ SEO

รายละเอียด
icon
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ robd2

เป็นระบบบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์ รวมกับ ระบบแจ้งซ่อม เหมาะสำหรับใช้งานภายใน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โดยจะเป็นการแจ้งซ่อมพัสดุภายใน ที่ต้องมีการลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียด
icon
Theangeltranslation

ระบบบัญชีการเงิน CMS Control

ระบบจัดการข้อมูลบริการ การบันทึกยอดขาย การใช้บริการและสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียด
icon
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ระบบลงทะเบียนเรียน (RGT)

การพัฒนาระบบสำหรับสถานศึกษา โปรเจคระบบลงทะเบียนเรียน นี้ใช้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม รายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียด
icon
มหาวิทยาลัยรังสิต

ระบบการขอใช้สถานที่ RSU

ระบบจองสถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คำร้องขอใช้สถานที่ ของ นักศึกษาและอาจารย์ ยื่นแบบขอใช้สถานที่ เพื่อให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียด